Loading ...

E-loket wateronttrekking

Om water te onttrekken uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten is een onttrekkingsticket vereist. Om dit vlot te laten verlopen moet u via het e-loket een aanvraag doen voor wateronttrekking. Dit moet het mogelijk maken om betere waterbalansen op te maken en na te gaan of de water beschikbaarheid en onttrekkingen niet uit evenwicht zijn. Het e-loket maakt gebruik van het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid (ADM/ICM) zodat de nodige veiligheid gegarandeerd wordt:

Meer info kan je terugvinden op onderstaande links