Loading ...

Disclaimer

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, maar houdt in dat de gebruiker van de hierna volgende voorwaarden. De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden en worden aangeboden door de waterbeheerders van de onbevaarbare waterlopen:

  • De Vlaamse Milieumaatschappij
  • De provincies
  • De polders en wateringen
  • De gemeentes

Gebruik van de website

Het gebruik ervan is op eigen risico en de partners van wateronttrekking.be kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie. De partners van wateronttrekking.be spannen zich eveneens in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen. De partners van wateronttrekking.be kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze, aansprakelijk gesteld worden door schade te wijten aan het gebruik van deze website en bijgevolg evenmin voor informatie die via hyperlinks wordt aangeboden.

Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. De partners behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Cookies

Deze site maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en deze sneller en efficiënter te laten verlopen.